7,89%
6,25%
388,26 zł
9,50%
3,50%
390,04 zł
10,00%
2,75%
390,90 zł
9,00%
6,00%
395,67 zł

Powyższy ranking nie uwzględnia dodatkowych kosztów kredytu, gdyż zależą one od indywidualnych czynników. Zestawienie ma tylko charaker poglądowy. Wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).