Kredyt hipoteczny na 595 000 złotych.

Nieruchomość jaką zamierza kupić kredytobiorca ma wartość 700 000 złotych. Pewną część pieniędzy kredytobiorca uzbierał. Resztę chce wziąć na kredyt hipoteczny. Planuje wziąć kredyt na kwotę 595 000 złotych, a okres w jakim chce to zobowiązanie spłacić ma wynosić 25 lat. Chce sprawdzić kilka ofert i zobaczyć, która będzie mu się najbardziej opłacała. Pierwszą jaką sprawdzi jest kredyt hipoteczny w Banku Polski z równymi ratami stałymi. W ofercie tej każda z trzystu rat jakie będzie wpłacał co miesiąc do banku będzie po 2 828 złotych. Jest to kredyt hipoteczny z oprocentowaniem wynoszącym 3.02% w skali roku. Marża dla banku stanowi 1.30% kwoty zobowiązania. Stawka WIBOR utrzymuje się na poziomie 1.72%. Wybierając tą ofertę kredytobiorca będzie musiał oddać do banku 848 325 złotych. Jak łatwo policzyć koszt kredytu jaki poniesie kredytobiorca będzie wynosił 250 325 złotych. Kredytobiorca postanowił sprawdzić również koszt kredytu w Banku Polskim, jeżeli wybrał by raty malejące. W tym przypadku pierwsza rata wyniosłaby 3 481 złotych. A ostatnia była by niższa i równa 1 988 złotych. Oprocentowanie nominalne w przypadku rat malejących było by równe 3.02% w skali roku, a marża banku wyniosła by 1.30%.WIBOR byłoby równe 1.72%. Całkowita kwota kredytu wyniosła by 820 361 złotych. Wybierając raty malejące udałoby mu się zaoszczędzić ponad 28 tysięcy złotych.

Druga z ofert jaką sprawdził kredytobiorca to kredyt hipoteczny oferowany przez Bank Zachodni WBK. Tutaj raty również są stałe i każda z nich będzie po 2 950 złotych. Ten kredyt hipoteczny ma oprocentowanie nominalne w wysokości 3.41% w skali roku. Marża banku w tym kredycie hipotecznym jest równa 1.69%, zaś stawka WIBOR wynosi 1.72%. Całkowita kwota kredytu jaką zwróci kredytobiorca do banku to kwota 885 020 złotych. To zobowiązanie będzie go kosztowało 290 020 złotych. Decydując się na wybranie rat malejących pierwsza byłaby równa 3 674 złote, a ostatnia 1 989 złotych. Oprocentowanie nominalne wyniosło by 3.41% w skali roku, a marża banku 1.69%. WIBOR było by tutaj równe również 1.72%. Całkowita kwota kredytu była by niższa niż w przypadku rat równych i wyniosłaby 849 464 złotych. Wybierając raty równe kredytobiorca zaoszczędziłby ponad 36 tysięcy złotych.